10. November 2018

Stav demokracie je aj o zodpovednosti ľudí ísť voliť svojich zástupcov. 

Ja sa zúčastňujem každých volieb, aby som mala morálne právo hodnotiť prácu zvolených zástupcov štátu a samosprávy.

Aj ornitológovia sledujú zakrúžkovaných jedincov :)))