2. October 2018

2. október bol OSN vyhlásený za Medzinárodný deň nenásilia. V tento deň sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie nenásilia.

Aj u nás sa z príležitosti jeho 149. výročia narodenia konalo podujatie na akademickej pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nakoľko šírenie odkazu nenásilia sa má podľa Gándhího šíriť prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti, miesto podujatia určite nebolo vybrané náhodne.

Politik Mahátma Gándhí a jeho odkaz je v dnešnej dobe naliehavo aktuálny. Preferenciu politiky nenásilia, služby občanom a hľadania pravdy, som si na ňom vždy vážila. Taktiež presadzovanie výroby a kúpy domácich produktov. Aký dopad to má na makroekonomiku krajiny, to by nám vedeli vysvetliť práve študenti, ktorí sedeli v aule Ekonomickej univerzity.